Prawo do obrony jest podstawowym uprawnieniem oskarżonego. Jego najważniejszym przejawem jest uprawnienie do korzystania z pomocy obrońcy w całym toku postępowania karnego, od momentu pierwszego…